Ontwikkelen van leertrajecten
 
Capaciteitsopbouw
 
Invoeren van competentiemanagement
 
Opzetten en uitvoeren van opleidingsbehoeftenonderzoek
 
Strategisch opleidingsbeleid ontwikkelen
 
Opleidingsadviseur ad interim
 
Management development trajecten ontwerpen en begeleiden
 
Contact met Margriet
 
Ontwikkelen van leertrajecten

Het hart van de activiteiten van Margriet Verweij is het professioneel ontwikkelen van leertrajecten. Een goed leertraject is een leertraject dat werkt; dat de deelnemers inspireert en aanzet tot actie, en dat de doelstelling van de opdrachtgever realiseert. Als een standaard- of maatwerktraining voldoet, is dat uitstekend. Als de omstandigheden complexer zijn, heeft het ontwikkelen van een leertraject zin.

Het uitvoeren van het leertraject kan Verweij (afhankelijk van het uiteindelijke traject) ofwel zelf verzorgen, ofwel adviseert zij de opdrachtgever over een geschikt (trainings)bureau.