Ontwikkelen van leertrajecten
 
Capaciteitsopbouw
 
Invoeren van competentiemanagement
 
Opzetten en uitvoeren van opleidingsbehoeftenonderzoek
 
Strategisch opleidingsbeleid ontwikkelen
 
Opleidingsadviseur ad interim
 
Management development trajecten ontwerpen en begeleiden
 
Contact met Margriet
 
Opzetten en uitvoeren van opleidingsbehoeftenonderzoek

Een onderzoek naar de opleidingsbehoefte levert de opdrachtgever een beeld op van wat de mensen in de organisatie (of in het organisatie-onderdeel) willen leren. Daarnaast geeft het informatie over wat mensen al weten en kunnen, en wat zij dus nog moeten leren om goed uitgerust te zijn voor hun taak, nu en in de toekomst. Na het vaststellen van wat geleerd moet worden, wordt bezien hoe dit geleerd kan worden. Kosten en opbrengsten worden naast elkaar gezet.