Ontwikkelen van leertrajecten
 
Capaciteitsopbouw
 
Invoeren van competentiemanagement
 
Opzetten en uitvoeren van opleidingsbehoeftenonderzoek
 
Strategisch opleidingsbeleid ontwikkelen
 
Opleidingsadviseur ad interim
 
Management development trajecten ontwerpen en begeleiden
 
Contact met Margriet
 
Strategisch opleidingsbeleid ontwikkelen

Soms heeft een organisatie behoefte aan herijking van het beleid op het gebied van opleidingen. Margriet Verweij begeleidt het proces om gezamenlijk tot een gedragen beleid te komen, waarbij lang bewezen maar zeker ook nieuwe inzichten uit de wereld van leren en veranderen worden ingebracht. Het opleidingsbeleid moet zowel bijdragen aan de strategische doelstellingen van de organisatie als leiden tot praktisch uitvoerbare maatregelen - en dat hoeven niet alleen trainingen en cursussen te zijn.